Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 09:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 13/01/2015 09:35

Любопытный

- Что ж нового? "Ей-богу, ничего".
- Эй, не хитри: ты верно что-то знаешь.
Не стыдно ли, от друга своего,
Как от врага, ты вечно все скрываешь.
Иль ты сердит: помилуй, брат, за что?
Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово...
"Ох! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

- Có gì mới? “Lạy Chúa, không chi hết”.
- Này, đừng malanh, hẳn anh biết điều gì.
Chẳng xấu hổ ư, ngay cả với bạn bè
Mà như với kẻ thù, mọi điều anh bưng bít.
Hay anh giận: nguôi nào, mà vì sao, hãy nói?
Ngang ngạnh vừa thôi: cho tôi biết, dẫu một lời…
“Ôi! tránh ra, tôi chỉ biết một điều thôi,
Anh - thằng ngốc, và điều này đâu mới”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

- Có gì mới không? "Ôi cha, không có gì"
- Này, đừng giả vờ: hẳn là anh biết.
Anh luôn giấu bạn mình mọi chuyện
Tôi là kẻ thù ư? Xấu hổ quá đấy anh.
Hay anh giận tôi, trời ơi, vì sao chứ?
Đừng bướng mà, hãy nói, dẫu một lời...
"Ôi! biến đi, tôi biết một điều thôi
Anh là thằng ngốc, mà điều đó cũ rồi"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời