Một mình sống trong dinh cơ rộng lớn,
Để có việc làm cho thời gian không chán,
Lúc ban đầu, Evghênhi bạn của chúng ta
Định lập ra quy cách làm việc khác xưa.
Ở làng quê, vùng sâu như sa mạc,
Chàng muốn đổi kiểu lao công nô dịch
Sang cách thu tô ở dạng nhẹ nhàng:
Người nông nô ơn số phận vì việc này.
Ông hàng xóm giỏi tính ngay là rõ,
Ngồi một góc, mới lên cơn thịnh nộ,
Vì hiểu rằng việc gây hại rõ to,
Có người thì cười nụ tinh ma,
Và tất cả đều đồng thanh cả quyết,
Rằng chàng đúng là gàn, nguy hiểm nhất.