Hai người chọn đi theo đường ngắn nhất,
Để về sớm, xe phóng nhanh hết sức.
Và giờ ta cứ nghe trộm thử xem sao
Qua những lời hai anh bạn đổi trao:
-Thế nào đấy Ônhêghin? anh có chán.-
“Quen được hết, Lenski “.- Nhưng trông anh buồn lắm
Vẻ như hơi ngán.- “Không vẫn thế thôi.
Nhưng trên đồng, trời đất đã tối rồi;
Nhanh hơn nữa! đi thôi, Andryuska nhé!
Ôi những chỗ hôm nay thăm chán thế!
Mà tiện lời: thật giản dị là bác gái Larina
Nhưng đáng yêu sao, tuy bác đã già;
Tôi đang sợ món nước pha việt quất,
Họ mời uống, có khi gây hoạ mất.