Tachiana (thật người Nga tận gan, ruột đấy
Nàng không biết vì sao mình lại vậy)
Sao lạnh lùng vẻ đẹp một mình nàng
Mùa đông Nga nàng yêu thích hết lòng
Hạt băng hiện trong ánh dương ngày giá lạnh
Cả xe trượt tuyết và buổi chiều chạng vạng,
Tuyết màu hồng đóng đống sáng rực lên
Trong bóng đêm các lễ hội Giáng sinh.
Theo tục cũ thì cả làng mở hội
Các đêm lễ diễn ra tại từng nhà một:
Các cô người ở tập trung từ cả khu
Cùng chơi trò bói số cho các tiểu thư,
Năm nào cũng đoán các cô tiên nữ
Sẽ cưới được chồng là sỹ quan quân ngũ.