Nhưng có lẽ, những bức tranh như thế
Không làm bạn đáng lưu tâm nhiều quá:
Chỉ là hình thiên nhiên rất bình thường;
Nhìn kĩ xem, cảnh đẹp đâu có nhiều.
Được sưởi ấm nhờ Trời động viên hết sức
Nhà thơ khác dùng vần thơ cháy rực
Vẽ cho ta tuyệt cảnh tuyết đầu mùa,
Bao niềm vui hương sắc hoan lạc ngày đông về;
Ông lôi cuốn ta và tôi càng tin tưởng,
Bằng những áng thơ nhiệt tình bốc lửa
Tả chuyến đi bí mật theo xe trượt tuyết băng;
Nhưng tôi không định bỏ sức ra đấu tranh
Ngay lúc này với ông ta và anh, đừng đợi,
Ơi thi sĩ đem Phần Lan ra ca ngợi!