Toà nhà chính vẫn còn đang hiện diện,
Như cung cách mọi toà nhà được dựng:
Nhà trông yên tĩnh, chắc chắn muôn đời
Đúng theo phong cách cổ thông minh tuyệt vời.
Mọi phòng ốc đều xây trần cao hẳn,
Tường phòng khách được bồi bằng lụa cả,
Ảnh Sa hoàng treo trang trọng trên tường,
Lò sưởi đều ốp tranh men sứ dễ thương
Tất mọi thứ giờ đều xấu hơn trông thấy,
Tôi không biết, vì sao, thật lòng đấy,
Mà tựu trung, chính bạn ấy của tôi
Cũng chỉ cần đến rất ít mà thôi,
Vì một lẽ, trước sau rồi sinh chán, ngốt
Khi ở mãi phòng cổ xưa và mốt.