Mùa đông tới! Người nông dân hoan hỉ
Dùng xe trượt tuyết vẫn lên đường không nghỉ;
Ngựa kéo xe ngửi hơi tuyết trên đường,
Đi từ từ nước kiệu, kiều cầm chừng;
Cầy in lại những vệt lằn trong tuyết,
Xe mui kín hùng hổ bay như chớp
Người đánh xe ngồi im thít trên thành xe,
Mặc áo lông, dây lưng thắt đỏ hoe.
Có cậu bé đang tung tăng trong tuyết,
Cậu đặt chó cún lên xe vẻ đầy thân thiết
Đóng giả làm ngựa kéo xe phóng thật nhanh;
Mải chơi lâu, ngón tay lạnh như băng:
Tay đau nhức, vẫn cười nghiêng cười ngả,
Mẹ doạ dẫm cậu bé qua cửa sổ đủ cả…