В альбом

Пройдет любовь, умрут желанья,
Разлучит нас холодный свет,
Кто вспомнит тайные свиданья,
Мечты, восторги прежних лет?..
Позволь в листах воспоминанья
Оставить им минутный след.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tình yêu sẽ trôi qua, ham muốn rồi sẽ chết,
Ánh sáng lạnh lùng sẽ chia tách chúng ta,
Ai sẽ nhớ nơi hẹn hò bí mật,
Những giấc mơ, thích thú của những năm qua? ..
Cho ta ghi trong trang ký ức
Để lưu từng giây phút với bạn ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Tình yêu sẽ qua đi, ham muốn sẽ chết,
Ánh sáng lạnh lùng sẽ chia cắt chúng ta,
Ai còn nhớ những hẹn hò bí mật?
Những ước mơ, vui sướng tháng ngày qua?..
Hãy cho phép ở trang này lưu niệm
Để lại đôi dòng lưu bút thiết tha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời