Gửi anh, hỡi chàng thi sĩ!
Gửi anh, hỡi vị anh hùng!
Tôi không được cưỡi trên mình tuấn mã
Phóng theo anh trong lửa táp, đạn gầm
Tôi cầm cương con ngựa Thơ ngoan ngoãn
Mang bộ đồ cổ kính của Làng Thơ:
Nhưng hỡi anh, chàng kỹ sĩ diệu kỳ
Ngay trong cả công việc này khó nhọc
Đối với tôi anh vẫn là thầy học
Anh vẫn là một vị tướng chỉ huy
Giá phải là Pu-gat của tôi kia
Chỉ thoáng nhìn cũng rõ là tên bợm
Và Cozac tính ngang tàng ngay thẳng!
Trong đội quân tiền vệ của anh
Ắt đã là một viên đội kiên cường.


Nguồn: Tuyển tập Alexandr Puskin (Thơ, trường ca)/ NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)