Ơi con chim hoạ mi
Con chim rừng bé nhỏ
Chim có ba bài ca
Ba bài ca muôn thuở
Còn thanh niên ta có
Ba điều to lớn lao
Bị bắt lấy vợ sớm
Chính là điều lo đầu
Điều thứ hai theo sau
Ngựa ô đã mệt mỏi
Điều thứ ba dồn tới
Là những kẻ bất lương
Bắt ta xa người thương
Hãy đào cho ta huyệt
Giữa đồng ruộng mênh mông
Ở đằng trước nhớ trồng
Những khóm hoa màu đỏ
Còn đăng chân xin nhớ
Dẫn về nước suối trong
Để bạn gái qua đồng
Lấy hoa kết vòng nhỏ
Để cụ già qua đó
Có nước uống mát trong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)