Chưa có đánh giá nào
24 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- I
- II
- III
- XII
- XVIII

Mới nhất

Tạo ngày 28/06/2022 09:25 bởi hongha83
О, не знай сих страшных снов,
‎Ты, моя Светлана!

Жуковский

(Mong nàng không phải qua những cơn ác mộng này
Hỡi nàng Svetlana của tôi ơi!

Giukốpski)