“Я здесь, Инезилья...”

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу.
Проснётся ли старый,
Мечом уложу.

Шелковые петли
К окошку привесь…
Что медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?..

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.


1830

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh đây, Inezil
Đứng chờ em như cũ
Cae thành phố Xevil
Đang chìm trong giấc ngủ

Dưới cửa sổ phòng em
Cùng ghita và kiếm
Anh đang đứng chờ em
Không ngại ngần nguy hiểm

Em ngủ ư? Ghita
Sẽ làm em tỉnh dậy
Nếu cũng tỉnh ông già
Thì kiếm anh chờ đấy

Thòng dây xuống, nhanh lên
Hãy cột vào cửa sổ
Sao chậm thế, hay em
Có chàng nào trong đó?

Anh đây, Inezil
Đứng chờ em như cũ
Cả thành phố Xevil
Đang chìm trong giấc ngủ


Nguồn: Tuyển tập Alexandr Puskin (Thơ, trường ca)/ NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

I-ne-din, có anh đây
Ngay bên dưới cửa sổ này đợi em
Lúc này thành phố Xe-vin
Mọi người say ngủ, màn đêm mịt mờ.

Anh đang dũng khí tràn bờ
Áo choàng quấn chặt ngăn ngừa gió sương
Ghi ta với kiếm sau lưng
Đứng ngay cửa sổ sát tường rồi đây

Ngủ quên? Đàn sẽ chơi ngay
Ghi ta đánh thức người say giấc nồng
Nếu ông già bât dậy cùng
Kiếm này cũng rút khỏi lưng tức thì

Buộc thừng vào cửa sổ đi
Thòng lọng lụa tết mọi khi đâu rồi
Sao mà chậm thế nàng ơi?
Hay còn đang có một người dắt dây?

I-ne-din, có anh đây
Ngay bên dưới cửa sổ này đợi em
Lúc này thành phố Xe-vin
Mọi người say ngủ, màn đêm mịt mờ…


Nguồn: Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
15.00
Trả lời