Vào một ngày lễ mùa xuân
Tôi gọi về chiếc bóng.
Em đến đây, đừng đợi bình minh
Và nhớ mang theo ngày đến!

Ngày mới sôi lên
Với ngọn gió mùa xuân vào cửa sổ!
Dù cười nói huyên thiên
Ngày thế này chưa từng có!

Ta mở cửa ra khi đó
Rồi ta thổn thức, khóc vang
Những mất mát trong mùa đông đó
Với con tim nhẹ nhõm ta mang…