Trong cảnh lưu đày và trong ngờ vực
Nhà thơ đang đứng giữa đôi đường
Những ấn tượng màn đêm đang tắt
Còn bình minh mờ nhạt, xa xăm

Trên đường qua không có dấu hiệu nào
Mong muốn điều chi, đâu là chỗ tới?
Còn nhà thơ giữa nghi ngờ đày ải
Chợt giữa đường dừng lại đắn đo

Chùm hy vọng bừng lên trong đôi mắt
Dường như đây là lý trí soi đường
Ngày tươi sáng sẽ rực hồng trước mặt
Nhà thơ hình dung thấy cả miền xa


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)