Trước khi anh bỏ đi không trở lại,
Thêm lần cuối hãy soi bản thân mình.
Xin mỉm cười, quên hết và tha thứ,
Đừng tuyệt giao với hạnh phúc, nhé anh.