Rừng xa kia sáng rõ,
Bầu trời xanh thắm hơn,
Những luống cày trên ruộng
Màu đất đen mịn màng.

Và giọng trẻ thơ vang
Trên đồng sao vui thế.
Mùa xuân gần quanh đây
Nhưng mùa xuân đâu nhỉ?

Kìa, có nghe giọng nói,
Phải mùa xuân đó không?
Không, đó là dòng suối
Sóng nước đang thì thầm…