Tôi ngây ngất nhìn con đường phía trước
Ánh hồng lên trong sương thẫm hoàng hôn
Trong tim tôi lặng đi giọng hát
Từ nơi xa vọng lại một bài ca
Bài ca bình monh ngân nga đằm thắm
Hồng bầu trời và biển cả xôn xao
Rồi đỏ thẫm một màu đêm huyết dụ...
Lòng bồn chồn, giọng ai đang hát đó
Lúc chiều buông ngân đón bình minh
Tôi ngây ngất nhìn con đường phía trước
Ánh hồng lên trong sương thẫm hoàng hôn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)