Xin đừng gọi. Và không ai gọi đến
Anh tới ngôi đền.
Đầu của anh lặng im cúi xuống
Dưới bàn chân em.

Sẽ nghe mệnh lệnh của em đó
Chờ đợi rụt rè.
Nắm bắt từng phút giây gặp gỡ
Và lại ước mơ.

Những đam mê của em ưa mạnh mẽ
Dưới áp bức yếu thôi.
Người yêu thương, người đầy tớ
Kẻ nô lệ muôn đời.