Sơn thôn tiếng vĩ cầm não nuột
Vương như ngái ngủ hoá đêm dài
Đêm như ảnh Thánh còn trinh bạch
Dáng hình nàng in đậm trong tôi

Tiếng não nuột vĩ cầm không dứt
Khẽ hát với tôi: "Phải sống vui"
Dáng hình nàng tôi yêu tha thiết
Trường thiên tiểu thuyết của tình yêu


Tháng sáu 1903. Bad Nauheim
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok (tr. 133)/ NXB ĐHQG Hà Nội, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)