Ráng chiều vương. Đêm vắng lặng im lìm
Bao quanh tôi cả rừng cây cổ đại
Tiếng đồn lưu truyền tôi nghe vọng lại
Một thành đô huyền bí thuở xa xưa

Những dãy nhà cao, tháp dựng từng toà
Những lỗ châu mai vô hồn nghiệt ngã
Quanh vườn tối tăm - dãy tường lát đá
Kiêu hãnh một thời những pháo đài xưa

Từ sâu thẳm ngàn trùng bao thế kỷ
Vẫn nấu nung một hoài bão dựng xây
Tiếng náo nhiệt những thành đô thuở ấy
Làm nhịp đời đã tắt lại hồi sinh


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)