Z.N. Gippiux

Những người sinh ra trong những năm không lịch sử
Đều quên đi con đường họ đã qua
Nhưng chúng tôi, những đứa con của nước Nga đen tối
Chúng tôi không thể quên quá khứ bao giờ

Những năm tro tàn, những năm máu chảy
Nỗi điên rồ hay hy vọng mong manh
Nét mặt chúng tôi còn in vết máu
Của những ngày giải phóng, đấu tranh

Nếu chúng tôi lặng im vì tiếng nổ
Như chiếc búa nặng nề bịt miệng chúng tôi
Tim chúng tôi trống không mà mệnh số
Đã dâng lên cơn sốt bồi hồi

Và trên cái chết chúng tôi, trên thi thể
Bầy quạ quay cuồng mất tiếng kêu rên
Để cho những ai xứng đáng cùng Thượng đế
Được tại xứ Người mãi mãi nằm yên


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)