Những gì ký ức tôi cố ghi
Tháng năm xô đẩy xoá mờ đi
Nhưng câu chuyện ấy như tia chớp
Rực sáng trời đêm hình chữ chi

Đời tắt lụi rồi hết đã lâu
Có chăng trong mộng lại tìm nhau
Như hộp ngọc châu nay buộc chéo
Đỏ thắm dải băng sắc máu đào

Một mình ta ở trong phòng vắng
Rã rời mệt mỏi dưới đèn chong
Bóng em từ cõi âm thấp thoáng
Hiện về lởn vởn trước bình hương


23 tháng 3 năm 1910
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)