Ngoài kia ào ào từng cơn bão tuyết
Giấc ngủ nặng nề trong giá lạnh mùa đông...
Không thể nào đem cày xới đất
Thửa đất nào cũng đóng thành băng!

Rạng sáng mùa hè khi còn đẫm sương mai
Chúng tôi đi ra cánh đồng dạo mát...
Đem lưỡi hái theo chúng tôi sẽ cắt
Những mớ cỏ non mọng nước còn tươi!

Những cánh cổng nặng nề hãy mở toang ra!
Cho làn gió thơm hương bay vào cửa sổ!
Những bài hát vui như thế đó
Mà chúng tôi không hát đã từ lâu!


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)