Kim đồng hồ nhích dần đến mười hai giờ đêm
Những ngọn nến rung rinh như vệt dài leo lắt sáng
Những suy nghĩ xốn xang như làn sóng giữa đêm đen
Ơi bạn lòng, chúc mừng năm mới! Ta yêu em vụng trộm
Những đêm trường thanh vắng, những phố dài lặng câm
Ta yêu em vụng trộm, người bạn gái mà tâm thì đen tối
Của thời trẻ trei buông thả và cuộc đời sớm héo của ta


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)