Khi công việc tháng ngày đối mặt
Hiện lên bao dằn vặt đớn đau
Trong ta buồn phiền giấc ngủ sâu
Dưới tán rừng quên đi tất cả

Ta đâu biết trong Rừng Thiếu nữ
Ký ức ngày qua đang trôi qua
Nhoà trong bóng râm ta bừng tỉnh
Bên tai ta rộn tiếng chim ca:

"Trong đam mê hãy tin, hãy tin
Niềm đam mê ấy gọi to lên
Gõ vào cánh cửa im ỉm khoá
Của niềm khoan khoái lúc sang canh!"


Tháng 6 năm 1909
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)