Ở đó con người bị cháy
Fet

Khốn khổ biết bao đi giữa mọi người
Và vờ vẫn là không bao giờ chết
Và kể lể về trò chơi bi đát
Những đam mê cho những kẻ còn chửa sống trên đời

Và, nhìn vào cơn mộng ác tối đêm
Tìm trật tự trong trận lốc rối ren của tình cảm
Để theo những dáng hồng của nghệ thuật
Hiểu được ra đám cháy tang tóc của cuộc đời!


Ngày 10 tháng 5 năm 1910 (ngày 27 tháng 2 năm 1914)
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)