(Tranh của V. Vasnetxov)

Phẳng lặng dòng nước trôi vô tận
Phản chiếu màu đỏ thẫm hoàng hôn
Chim mặt người tiên đoán hót vang
Đôi cánh mỏi kiệt mòn rối loạn...
Ách man rợ Tácta chim tiên đoán
Biết bao nhiêu cuộc hành quyết máu loang
Nạn động đất, đói nghèo, hoả hoạn
Bạo lực trời không dung, phái hữu diệt vong
Tự bao giờ trùm lên nỗi hãi hùng khiếp đảm
Khuôn mặt tuyệt vời rực cháy tình yêu
Đôi môi chim dù nẻ khô đầy máu
Vẫn hót vang tiên đoán chuyện đời sau!


Nguồn: Thơ trữ tình A. Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007