Gửi L. Semenov

Gần mờ sáng tôi nằm chờ cái chết
Nàng từ xa đã có mặt nơi đây
Nàng hãy làm đi bổn phận Nữ hoàng giao
Dưới ánh đèn, đêm nhạt nhoà hiu hắt

Tôi đã sẵn sàng. Áo liệm dày bền chắc
Trán đội vành hoa cầu kinh người đã khuất
Trên đường đưa tang phủ trắng tuyết rơi
Ngọn đèn chong nàng thắp sáng đường soi

Hãy buông xuống tấm màn trong suốt
Của Nga hoàng vừa rời khỏi nơi đây
Trên những ngọn thông cao xanh mướt
Hửng sáng rồi, bình minh trên ngọn cây

Đường gập ghềnh. Những cành thông rơi xuống đất
Hãytrari trên đường nơi tôi đang đi
Nụ cười lạnh lùng ngạo nghễ hệt đế vương
Trên trái đất này tôi vẫn giữ y nguyên


Tháng Giêng năm 1904
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)