Em hãy đoán và đợi lúc nửa đêm
Em thân yêu hãy nhìn ra cửa sổ
Có những đôi mắt bạo dạn cháy lên
Và nghe ra trong đều đều tiếng gõ.

Thổi tắt những ngọn nến, khi ngang qua
Có một linh hồn che trùm kín mặt
Với hy vọng không gặp được bao giờ
Đi ngang qua và đến bên thềm bậc.