Con quạ đậu trên nóc nhà thoai thoải
Lông bù xù dù đã hết mùa đông…
Tiếng mùa xuân đã vang cả thinh không,
Khiến quạ ta cũng mừng vui biết mấy…

Đang đậu im đột nhiên nó nhảy,
Rồi nghiêng đầu le lé mắt trông:
Dưới cỏ kia có cái gì ấy nhỉ?
Cái gì kia dưới ghế ánh sắc đồng?

Đống vỏ bào ẩm xì từ năm ngoái
Cũng thành đồ chơi thật đáng yêu,
Chỉ thế thôi mà quạ hài lòng lắm,
Mùa xuân rồi, thật dễ thở hơn nhiều!..