Trên mặt nước không giới hạn,
Hoàng hôn thắm đỏ nhuộm màu,
Chim ca báo tương lai đến,
Không còn sức nâng cánh nhàu…

Báo ách Hung nô tàn bạo,
Án tử liên tiếp máu loang,
Đói khát, đớn hèn, hoả hoạn,
Dân chết, quyền lực bạo vương…

Kinh hoảng trước tương lai ấy,
Gương mặt vẫn sáng tình yêu,
Những lời sự thật vẫn vọng
Dù miệng đã khô máu trào.