Cửa mở toang – ở đằng kia lấp loáng
Sau cửa sổ con – những hình bóng lung lay
Tôi không biết và không giấu điều này
Nhưng thiếp ngủ – những giấc mơ bay bổng.

Trong không khí êm – chảy ra, biết hết…
Rằng có điều chi bí mật đang cười.
Cười cái gì? Lòng tôi đang thổn thức
Hay là tim tôi đang đập rất vui?

Mùa xuân sau cửa sổ – màu hồng, ngái ngủ?
Hay là Em đang cười mỉm với tôi?
Hay chỉ con tim đã lỡ yêu rồi?
Hay chỉ ngỡ rằng? Hay là biết cả?