Khi tinh mơ thức, lâng lâng
Cát kia còn giữ mong manh bóng người
Lâng lâng nhớ dịp sum vầy
Nhớ em - ơi vẻ tươi ngời của anh

Anh yêu - tuổi trẻ trong lành
Anh yêu - nữ chúa lòng anh! - trọn đời
Và Kremli sớm mai này
Dịu dàng, trong trẻo, tươi ngời như em


Tháng 7 năm 1909. Matxcơva
(Tháng 2 năm 1914)
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)