Anh đứng bên kẻ quyền uy, một mình
Vị chúa tể nhan sắc trên mặt đất
Em – bông hoa đêm, đam mê đầy ắp
Đã yêu rồi những đường nét của anh.

Em cúi mình trên ngực của anh
Em – bông hoa mùa xuân, em buồn bã
ở đây tim gần nhưng còn trước nữa
Bí ẩn cuộc đời ai biết được đâu em.

Như ngày xưa kẻ quyền lực có nhiều
Coi là thế rồi anh đem ra đoán
Với đời đam mê, anh - ông vua minh mẫn
Anh đưa em kết hợp, hở Tình Yêu?