Không tiếng ồn thành phố
Trên đỉnh tháp Népxkaya, bầu trời lặng lẽ
Không còn đâu ngài đội xếp đi tuần
Anh em ơi không rượu, ta cũng chơi cho thoả!

Gã buốc-gioa đứng ở ngã tư đường
Chúi mũi vào cổ áo
Con chó còm, dúm bộ lông ảo não
Đứng bên, cụp chặt đuôi

Gã buốc-gioa như con chó đói
Đứng lặng im, như một dấu hỏi
Vì thế giới cũ, như con chó hoang
Nấp sau hắn cũng cụp đuôi lầm lũi


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)