Ôi, nỗi sầu thống thiết!
Da diết, buồn
Muốn chết!

Tôi sẽ tiêu khiển thời gian
Sẽ tiêu khiển đàng hoàng

Sẽ gãi gãi
Sọ cái

Ta nhằn hạt quỳ
Nhằn không biết mỏi răng

Ta phóng lưỡi dao găm
Phóng, tay không biết chán!

Tên buốc-gioa, mày sẽ bay đi như một chú sẻ non!
Ta sẽ uống máu
Trả thù cho người tình
Cho cô gái mày đen...
Cầu thượng đế, hãy cho kẻ nô lệ của Người được thanh thản

Ôi buồn!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)