Gió dạo chơi, tuyết rơi lắc rắc
Mười hai người tiến bước

Súng trường, dây khoác thẫm đen
Chung quanh - lửa, lửa, bập bùng...

Miệng cắn xì gà, mũ kê pi nhàu nát
Đáng ra trên lưng có thêm quân át

Tự do, tự do
Ê hê, chẳng cần thánh giá!

Tra-ta-ta!

Các đồng chí, rét, rét, rét dữ!

- Còn Vanka lúc này đang ở quán rượu với Katka...
- A có tiền Kêrenki giấu trong bít tất!

- Chính Vanbuska bây giờ tiền cũng đầy ních túi...
- Trước là người của ta, nay thành gã bạch quân!

- Hừm, Vanka, tên buốc-gioa, chó đẻ...
Cứ thử ôm hôn người yêu của tao xem!

Tự do, tự do
Ê, hê, chẳng cần thánh giá!
Katka bận tiếp Vanka
Tiếp bằng chi, bằng chi nhỉ?...

Tra-ta-ta

Chung quanh - lửa, lửa, lửa...
Dây súng siết bên vai...

Hãy giữ vững bước đi cách mạng!
Có chịu yên đâu kẻ thù nham hiểm!

Đồng chí ơi, nắm chắc súng, đừng run!
Nhả đạn nhằm đất nước Rux thiêng liêng

Cổ hủ
Bụng phệ
Nhà gỗ điêu tàn!

Ê hê, chẳng cần thánh giá!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)