... Họ bước đi hùng mạnh
- Kia còn ai nữa, ra mau
Đó là phía trước
Gió bay cờ phần phật...

Phía trước - một đống tuyết
- Ai nấp đó - ra mau!
Chỉ có con chó gầy đói
Lẽo đẽo theo phía sau...

- Cút xéo đi, đồ trốc ghẻ
Tao lại cho nếm mùi lưỡi lê!
Thế giới cũ, như con chó ghẻ
Cút xéo - tao đâm, khôn qua!

... Nó nhe răng - con sói đói
Nó cụp đuôi - bám riết không rời
Con chó hoang - con chó cóng rét...
- Ê, lên tiếng xem, ai?

- Ai đó đang vẫy cờ đỏ?
- Nhìn xem kìa, tối quá!
- Ai đó vội vã lại qua
Nấp sau các căn nhà?

- Dù thế nào tao cũng bắt được mi
Tốt hơn, hàng đi khi mày còn sống!
- Ê, đồng chí, sẽ khốn
Ra mau, không nổ súng này!

Tặc-tặc-tặc! - chỉ có tiếng vang
Đáp lại từ các căn nhà...
Chỉ bão tuyết cười ha hả
Trong các đống tuyết rên la...

Tặc-tặc-tặc!
Tặc-tặc-tặc...

... Chân vững vàng họ lại bước đi
Đằng sau - Con chó đói
Phía trước - với ngọn cờ máu đỏ chói
Và sau bão tuyết
Và đạn bắn không tin
Bước chân dịu êm trên đầu bão tuyết
Hoa tuyết rơi long lanh như ngọc như cườm
Đầu đội vòng hoa hồng bạch
Phía trước - Giêxu-Cơrít


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)