Bão tố bỗng nổi lên
Ôi, bão tố! Ôi, bão tố!
Cách nhau bốn bước chân
Mà nhìn nhau chẳng rõ!

Tuyết quay cuồng như quạ đen chao cánh
Tuyết dựng lên bức tường thành...

- Ôi, bão tuyết, cầu xin thượng đế!
- Petka! Đừng lầm lạc ngu đần!
Vì sao cậu nhận vác
Tượng thánh mạ vàng?
Cậu thật thiếu giác ngộ
Suy nghĩ lại đi, tỉnh táo phân minh
Tay cậu đã vấy máu
Vì tình yêu của Katka chăng?
- Bước cách mạng hãy đi cho vững!
Kẻ thù không chịu nằm yên đang ở gần!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên
Đội ngũ công nhân!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)