Đường trong rừng dài sâu hun hút
  Tưởng như chạm tới cả trời sao
  Hằn in lờ mờ bao dấu vết...
Cọng cỏ rừng cũng phải nghe theo

 Khắp nơi nơi những lời đồn đại
 Đâu đâu cũng tỏ tựa ban ngày
Về những gì đã mất, những gì thân thiết...
Trên những ngon cây thông thâm thấp
 Bay bổng những lời chuyển giao...

Tôi không nhận ra chăng khi nhìn đám cỏ
 Của dấu vết kia phủ bao điều thầm kín...
 Kìa ngôi sao - đã hiện lên hừng sáng!
Đường trong rừng hun hút dài sâu


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)