“Белой ночью месяц красный”

Белой ночью месяц красный
Выплывает в синеве.
Бродит призрачно-прекрасный,
Отражается в Неве.

Мне провидится и снится
Исполпенье тайных дум.
В вас ли доброе таится,
Красный месяц, тихий шум?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Đêm trắng trăng màu đỏ
Trăng nhô trên nền xanh
Lung linh trôi huyền ảo
Bóng soi dòng Neva

Ta thấy mộng báo về
Bao nghĩ suy bí ẩn
Còn bạn nghĩ điều chi
Lòng từ tâm giấu kín
Hay vầng trăng màu đỏ
Tiếng xạc xào dịu êm?


Ngày 22 tháng 5 năm 1901
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng đỏ quạnh trong đêm trắng
Ló dạng trên nền trời xanh.
Soi mình dòng Neva ấy
Đẹp nhưng sao cứ lênh đênh.

Giấc tiên tri tôi vừa thấy
Ước vọng thầm kín sẽ thành.
Trăng đỏ, âm vang lặng lẽ
Phải chăng ngươi báo điềm lành?..

15.00
Trả lời