Ôi, tôi muốn sống tràn, phớt tỉnh:
Để thực tại đều trở nên vĩnh viễn,
Ai bất định đều được mang bản lĩnh,
Cái lỡ dở đều có cơ thực hiện!

Dẫu cơn mê còn đè nặng cuộc đời,
Trong cơn mê này tôi dẫu xỉu hơi, -
Rất có thể, một bạn vui và trẻ
Trong tương lai sẽ nói về tôi:

Phần gắt gỏng ta chấp chi - chẳng lẽ
Đó là động cơ ngầm ngấm của người ư?
Người trọn là phận con của nhân từ và ánh sáng,
Người trọn là phần thắng của tự do!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)