Anh vẫn biết không em anh vẫn sống
Với đời mình trên ngày tháng trôi qua
Em cứ đi lòng anh chẳng thiết tha
Hãy phiêu lãng về thật xa em nhé

Em đi rồi lòng anh giờ quạnh quẽ
Cầm bằng như đã mất kể từ đây
Còn lại cô đơn với những đêm dài
Đêm hiu hắt giữa muôn trùng tăm tối

Mong em về cho anh xin chuộc lỗi
Anh đâu muốn làm một gã cô đơn

Chưa bao giờ anh thấy thiết tha hơn
Không hề nghĩ xa em lòng càng nhớ

Mong em về như anh cần hơi thở
Biết phải làm gì giữa lúc này đây
Để cho em thấu hiểu trái tim này
Hồn lạc mất khi không còn em nữa

Thế giới này cũng không còn nghĩa nữa
Chỉ thấy cô đơn đắp mộ linh hồn


17.4.19