15.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jim Natal (1 bài)
- Aaron Fogel (1 bài)
- Yusef Komunyakaa (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)
- Carolyn Forche (1 bài)
Tạo ngày 26/02/2019 21:02 bởi tôn tiền tử
Albert Goldbarth (1948-) là nhà thơ Mỹ, được trao hai giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ vào các năm 1991 và 2001.