15.00
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Olympia Alberti (3 bài)
- Jean-Luc Wauthier (1 bài)
- Carmen Alberny (1 bài)
- Mireille Gansel (5 bài)
- Mireille Mathieu (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 23/02/2023 20:07 bởi hongha83
Alain Delorme (17/9/1949 - 7/8/2020) là một danh ca kiêm nhạc sĩ người Pháp, sinh tại Roubaix, nơi ông đã sống thời thơ ấu của mình, đặc biệt là trên đại lộ Jean-Lebas và qua đời tại cùng thành phố này.