Để đến với người tôi yêu tha thiết
Tôi sẽ xuyên thủng núi tôi đi
Tôi sẽ vượt qua mọi điều ngăn cách
Bằng bất cứ giá nào
Tôi sẽ đến với người tôi yêu
Tình tôi hơn cả vì sao sáng chói
Sẽ giữ gìn tôi trong thử thách gian lao
Nếu con sông nào cách chia hai đứa
Tự tay tôi, tôi sẽ bắc lấy cầu
Nếu người tôi yêu đến ở tận rừng sâu
Tôi cũng sẽ đi tìm, dù kín đáo tới đâu
Dù sao Hoả có cho nàng trú ngụ
Tình tôi sẽ đi theo cho đến tận tinh cầu
Tôi không sợ điều chi
Đối với nàng, không gì ngăn trở
Mà tình tôi không thể vượt đi lên
Nhưng anh chẳng biết sẽ làm gì được nữa
Nếu thình lình em bỗng hết yêu anh


Nguồn: Thơ Liên Xô (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)