Em ra bãi cỏ từ sớm
Chạy mãi theo trái bóng tròn,
Em chạy và hát véo von
Hát về những gì chả nhớ…

Trái bóng như mặt trời nhỏ,
Rạng rỡ ngời sáng trên đầu,
Rồi lăn nhanh qua hướng khác,
Và rất nhanh, bóng đổi màu
Thành mướt xanh như cỏ dại
Mới mọc đầu xuân, chưa lâu.