Họ ném gấu xuống sàn
Họ vặt chân của nó
Mặc kệ, em không bỏ
Vì nó tốt lắm mà.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)