Một bức họa hiền hòa
Gần gụi với lòng ta:
Đây đồng rộng bao la
Đây trăng ngà soi bóng.

Đây lồng lộng trời cao
Tuyết bay lên sáng tỏa
Một cỗ xe ngựa kéo
Bước chân mờ mờ xa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)