Nào ngồi bên cây liễu
Lua tua rễ buông xòa
Quấn quanh gốc thật lạ!
Bóng cây sà mặt nước
Sóng dập dờn lăn tăn
Vòng cung vàng tuyệt đẹp.

Liễu rủ cành chìa  tay
La đà trên sóng nước
Là thác xanh ngọc biếc
Dập dìu vờn gió đưa.
Gió mơn man xạc xào
Thì thào như chuyện trò.

Ngắm bóng cây mặt hồ
Ngắm khuôn trăng ngà ngọc
Anh thoáng nỗi hờn ghen...
Đôi mắt em hiền hòa
Anh nhìn hoài, run rẩy
Em-trăng rằm, lung linh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)